Odwiedź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe

ROD "Wolica"

ul. Ogrodnicza 1

05-830 Nadarzyn

NIP: 5342123808

KRS 0000293886 I Regon: 00701591522868

r-k bankowy: WBS 50 8015 0004 0014 0605 2000 0001

 

23 maja 2022

Odpady zielone

Zarząd ROD Wolica informuje że zgodnie z uchwalą nr 1/6/2021 składowisko gałęzi zostanie zamknięte 31 maja 2022r. Prosimy do tego czasu uporządkować swoje ogrody z gałęzi i liści. Trawę kompostujemy na własnych działkach!

§42

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik (...)

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin

O jakiej porze roku można wycinać drzewa?

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 1 marca rozpoczyna się okres, w którym nie można usuwać gniazd ptasich. Ten moment traktowany jest jako początek sezonu lęgowego ptaków. W związku z tym do 16 października pod szczególną ochroną znajdują się więc także drzewa – zarówno te będące miejscem gniazdowania, jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Zakaz dotyczy praktycznie wszystkich gatunków ptaków. Jedynym gatunkiem, którego miejsca gniazdowania nie są chronione przez cały czas, są gołębie miejskie. Ale kiedy w ich gniazdach pojawią się już pisklęta – gniazdo i jego okolica zaczynają być chronione prawem.

By wyciąć drzewo, które jest ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków – również na prywatnej posesji – wymagane jest specjalne pozwolenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa lub wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.