Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Zarząd ROD "Wolica” uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych jest  ROD "Wolica” z siedzibą w Wolicy przy ulicy Ogrodniczej.

W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO chcemy Państwa poinformować, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest: Rodzinny Ogród Działkowy "Wolica" w Wolicy przy ulicy Ogrodniczej (nazywanym dalej ROD „Wolica”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej wysyłanej na adres ROD "Wolica”, ul. Ogrodnicza 1, 05-830 Nadarzyn lub e-mail: rodwolica@gmail.com

 

 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

 • Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ROD „Wolica” należy rozumieć kontakt z klientami, zawieranie umów i przesyłanie informacji związanych z działalnością stowarzyszenia. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności Administratora.

 

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty dostarczające działalność Administratora w celu realizacji świadczonych usług oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością ROD „Wolica”.

 

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu dostarczania interesantom ROD „Wolica” kompleksowej informacji, w celu prowadzenia bieżącej działalności zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.

 

 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub nawiązania innej formy współpracy z ROD „Wolica”.

 

 • Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) mogą być również przetwarzane przez Administratora.

 

Z powodu przetwarzania przez nasz ogród Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Odwiedź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe

ROD "Wolica"

ul. Ogrodnicza 1

05-830 Nadarzyn

NIP: 5342123808

KRS 0000293886 I Regon: 00701591522868

r-k bankowy: WBS 50 8015 0004 0014 0605 2000 0001